YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Đảng cộng sản là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác và phong trào công nhân.Ai nói về quy luật ra đời của Đảng cộng sản  như  trên?

  • A. C.Mác
  • B. Lê-Nin
  • C. S.talin
  • D. Hồ Chí Minh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Mã câu hỏi: 95488

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA