YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Ai chủ trì hội nghị hợp nhất 3 tổ chức cộng sản của nước ta?

  • A. Trịnh Đình Cửu
  • B. Trần Phú
  • C. Nguyễn Ái Quốc
  • D. Lê Hồng Phong

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 95491

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA