YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hồ Chí Minh diễn đạt như  thế nào về vấn đề “Đảng của ai”?

  • A. Đảng lao động Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, nên nó phải là Đảng của dân tộc Việt Nam.
  • B. Đảng lao động là tổ chức cao nhất của giai công nhân và nhân dân lao động, nên nó phải là Đảng của giai  cấp cần lao và đại biểu lợi ích của cả dân tộc.
  • C.  Đảng là đảng của giai cấp lao động, mà cũng là Đảng của toàn dân.
  • D. Cả 3 câu trên      

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 95495

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA