YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, có mấy nguyên tắc xây dựng Đảng?

  • A. 5 nguyên tắc
  • B. 6 nguyên  tắc
  • C. 7 nguyên tắc
  • D. 4 nguyên tắc

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 95507

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA