• Câu hỏi:

  Trong xây dựng Đảng về chính trị, vấn đề nào là “cốt tử”?

  • A. Xây dựng và thực hiện nghị quyết của Đảng
  • B. Củng cố lập trường chính trị
  • C.  Nâng cao bản lĩnh chính trị của Đảng viên
  • D. Xây dựng đường lối chính trị 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC