YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trong xây dựng Đảng về chính trị, vấn đề nào là “cốt tử”?

  • A. Xây dựng và thực hiện nghị quyết của Đảng
  • B. Củng cố lập trường chính trị
  • C.  Nâng cao bản lĩnh chính trị của Đảng viên
  • D. Xây dựng đường lối chính trị 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 95506

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA