AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đảng ta là một Đảng cầm quyền, các đồng chí từ chi bộ đến trung ương phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí trong Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình. Câu trên trích từ tác phẩm nào của Hồ Chi Minh?

  • A. Diễn văn chính trị tại đại hội III của Đảng
  • B. Bài nói chuyện tại trường Nguyễn Ái Quốc trung ương năm 1957       
  • C. Di chúc
  • D. Bài nói chuyện với cán bộ cao cấp quân đội nhân dân Việt Nam 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA