AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc trưng nổi bật nhất của đạo đức cộng sản, là gì?

  • A. Tình thương dành cho công nhâN
  • B. Tình thương dành cho người nghèo
  • C. Tình thương dành cho con người
  • D. Chủ nghĩa nhân đạo chiến đấu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA