• Câu hỏi:

  Chọn đáp án sai trong những đáp án được rút ra từ mệnh đề sau: “Đảng ta vừa là người lãnh đạo,vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”

  • A. Đầy tớ là tôi tớ, tôi đòi, theo đuôi quần chúng   
  • B. Là tận tâm, tận lực phụng sự quần chúng
  • C. Là việc gì có lợi cho dân thì phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì phải hết sức tránh
  • D. Là khổ trước thiên hạ, vui sau thiên hạ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC