YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Đảng lãnh đạo là nhân tố có ý nghĩa thế nào đốii với thắng lợi cách mạng nước ta?

  • A. Có ý nghĩa quan trọng
  • B.  Có ý nghĩa rất quan trọng
  • C. Có ý nghĩa quan trọng đặc biệt             
  • D. Có ý nghĩa quyết định hàng đầu thắng lợi của cách mạng nước ta.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 95494

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA