AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Vì sao cao trào dân chủ 1936-1939 được xem là cuộc tổng diễn tập lần thứ hai chuẩn bị cho thắng lợi của Cách mạng tháng 8-1945? 

  • A. Uy tín  và  ảnh hướng của  Đảng được mở  rộng, trình  độ  của Đảng viên được  nâng cao
  • B. Tư tưởng và chủ trương của Đảng được phổ biến rộng rãi
  • C. Tập dượt cho quần  chúng đấu tranh chính trị, thành lập một đội quân chính trị  
   rộng lớn tập hợp chung quanh Đảng
  • D. Tất cả đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>