ADSENSE
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Đảng ta chuyển hướng chỉ đạo sách lược trong thời kì 1936-1939 dựa trên cơ sở nào? 

  • A. Đường lối nghị quyết của Quốc tế Cộng sản
  • B. Tình hình thực tiễn của Việt Nam 
  • C. Tình hình thế giới và trong nước có sự thay đổi
  • D. Đảng Cộng sản Đông Dương phục hồi và hoạt động mạnh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>