AMBIENT
  • Câu hỏi:

     Cuộc mít tinh lớn nhất trong cuộc vận động dân chủ 1936 - 1939, diễn ra vào thời gian nào? Ở đâu?

    • A. Vào ngày l-8-1936, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội)
    • B. Vào ngay 1-5-1938, tại Bến Thủy Vinh
    • C. Vào ngày 1-5-1939 tại Hà Nội
    • D. Vào ngày 1-5-1938, tại nhà Đấu Xảo - Hà Nội

    Lời giải tham khảo:

    Đáp án đúng: D

    ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>