YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Những sự  kiện nào sau đây có liên quan đến cuộc vận động dân chủ 1936 - 1939?  
   

  • A. Nghị quyết Đại hội lần thứ VII của Quốc tế Cộng sản
  • B. Thực dân đàn áp dã man Xô viết Nghệ - Tĩnh
  • C. Thắng lợi của Mặt trận nhân dân Pháp năm 1936
  • D. Câu A và C đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  RANDOM

Mã câu hỏi: 1771

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA