AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đại hội Quốc tế cộng sản Lần thứ VII (7-1935) đã có những chủ trương gì?

  • A. Thành lập Đảng Cộng sản ở mỗi nước
  • B. Thành lập Mặt trận nhân dân ở các nước
  • C. Thành lập Mặt trận nhân dân ở các nước tư bản
  • D. Thành lập Mặt trận nhân dân ở các nước thuộc địa

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>