AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tại Đại hội lần thứ  VII của Quốc  tế  Cộng  sản, đoàn đại biểu Đảng cộng sản Đông Dương do ai dẫn đầu đến dự dại hội?  
   

  • A. Nguyễn Ái Quốc
  • B. Phạm Văn Đồng
  • C. Nguyễn Văn Cừ
  • D. Lê Hồng Phong

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>