AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Vận tốc lăn v (tính bằng m/s) của một vật thể nặng m (tính bằng kg) được tác động một lực Ek (gọi là năng lượng Kinetic Energy, ký hiệu Ek, tính bằng Joule) được cho bởi công thức: \({\rm{v}} = \sqrt {\frac{{{\rm{2}}{{\rm{E}}_{\rm{k}}}}}{{\rm{m}}}} \)

  a) Hãy tính vận tốc của một quả banh bowling nặng 3kg khi một người tác động một lực Ek = 18J

  b) Muốn lăng một quả bowling nặng 3kg với vận tốc 6m/s, thì cần sử dụng năng lượng Kinetic Ek bao nhiêu Joule?

  Lời giải tham khảo:

  a) Thay \({{\rm{E}}_{\rm{k}}} = {\rm{18,m}} = {\rm{3}}\) vào công thức \({\rm{v}} = \sqrt {\frac{{{\rm{2}}{{\rm{E}}_{\rm{k}}}}}{{\rm{m}}}} \), ta được: 

  \({\rm{v}} = \sqrt {\frac{{{\rm{2}}{\rm{.18}}}}{{\rm{3}}}}  \approx {\rm{3,46m/s}}\)

  Vận tốc của một quả banh bowling là 3,46m/s 

  b) Thay v = 6, m = 3 vào công thức \({\rm{v}} = \sqrt {\frac{{{\rm{2}}{{\rm{E}}_{\rm{k}}}}}{{\rm{m}}}} \) ta được 

  \(\sqrt {\frac{{{\rm{2}}{{\rm{E}}_{\rm{k}}}}}{{\rm{3}}}}  = {\rm{6}} \Rightarrow \frac{{{\rm{2}}{{\rm{E}}_{\rm{k}}}}}{{\rm{3}}} = {\rm{36}} \Rightarrow {{\rm{E}}_{\rm{k}}} = {\rm{54J}}\)

  Vậy cần sử dụng năng lượng Kinetic \({{\rm{E}}_{\rm{k}}} = {\rm{54J}}\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>