AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Định luật Kepler về sự chuyển động của các hành tinh trong Hệ mặt trời xác định mối quan hệ giữa chu kỳ quay quanh Mặt Trời của một hành tinh và khoảng cách giữa hành tinh đó với Mặt Trời. Định luật được cho bởi công thức \({\rm{d}} = \sqrt[{\rm{3}}]{{{\rm{6}}{{\rm{t}}^{\rm{2}}}}}\). Trong đó, d là khoảng cách giữa hành tinh quay xung quanh Mặt Trời và Mặt Trời (đơn vị:  triệu dặm, 1 dặm = 1609 mét), t là thời gian hành tinh quay quanh Mặt Trời đúng một vòng (đơn vị: ngày của Trái Đất). 

  a) Trái Đất quay quanh Mặt Trời trong 365 ngày. Hãy tính khoảng cách giữa Trái Đất và Mặt Trời theo km.

  b) Một năm Sao Hỏa dài bằng 687 ngày trên Trái Đất, nghĩa là Sao Hỏa quay xung quanh Mặt Trời đúng một vòng với thời gian bằng 687 ngày Trái Đất. Hãy tính khoảng cách giữa Sao Hỏa và Mặt Trời theo km

  Lời giải tham khảo:

  a) Thay t = 365 vào công thức \({\rm{d}} = \sqrt[{\rm{3}}]{{{\rm{6}}{{\rm{t}}^{\rm{2}}}}}\), ta được:

                          \({\rm{d}} = \sqrt[{\rm{3}}]{{{\rm{6}}{\rm{.36}}{{\rm{5}}^{\rm{2}}}}} \approx {\rm{92,8}}\) (triệu dặm) \( \approx 149,3\) (triệu km)

  Vậy khoảng cách giữa Trái Đất và Mặt Trời 149,3 triệu km

  b) Thay t = 687 vào công thức \({\rm{d}} = \sqrt[{\rm{3}}]{{{\rm{6}}{{\rm{t}}^{\rm{2}}}}}\), ta được:

                          \({\rm{d}} = \sqrt[{\rm{3}}]{{{\rm{6}}{\rm{.68}}{{\rm{7}}^{\rm{2}}}}} \approx {\rm{1}}41,478\) (triệu dặm) \( \approx 227,6\) (triệu km)

  Vậy khoảng cách giữa Sao Hỏa và Mặt Trời 227,6 triệu km

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA