AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Điện áp V (tính theo volt) yêu cầu cho một mạch điện được cho bởi công thức \({\rm{V}} = \sqrt {{\rm{PR}}} \), trong đó P là công suất (tính theo watt) và R là điện trở trong (tính theo ohm). 

  a) Cần bao nhiêu volt để thắp sáng một bóng đèn A có công suất 100 watt và điện trở của mỗi bóng đèn là 110 ohm?

  b) Bóng đèn B có điện áp bằng 110 volt, điện trở trong là 88 ohm có công suất lớn hơn bóng đèn A không? Giải thích.

  Lời giải tham khảo:

  a) Thay \({\rm{P}} = {\rm{100,R}} = {\rm{110}}\) vào công thức \({\rm{V}} = \sqrt {{\rm{PR}}} \), ta được

  \({\rm{V}} = \sqrt {{\rm{100}}{\rm{.110}}}  \approx {\rm{104,88}}\) (volt) 

  Vậy số volt để thắp sáng một bóng đèn A là 104,88 (volt) 

  b) Thay \({\rm{V}} = {\rm{110,R}} = {\rm{88}}\) vào công thức \({\rm{V}} = \sqrt {{\rm{PR}}} \), ta được:

  \(\sqrt {{\rm{P}}{\rm{.88}}}  = {\rm{110}} \Rightarrow {\rm{P}}{\rm{.88}} = {\left( {{\rm{110}}} \right)^{\rm{2}}} \Rightarrow {\rm{P}} = \frac{{{{\left( {{\rm{110}}} \right)}^{\rm{2}}}}}{{{\rm{88}}}} \approx {\rm{137,50}}\) (watt) > 100 (watt)

  Vậy bóng đèn B có công suất lớn hơn bóng đèn A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>