AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Galilei là người phát hiện ra quãng đường chuyển động của vật rơi tự do tỉ lệ thuận với bình phương của thời gian. Quan hệ giữa quãng đường chuyển động y (mét) và thời gian chuyển động x (giây) được biểu diễn gần đúng bởi công thức y = 5x2. Người ta thả một vật nặng từ độ cao 55m trên tháp nghiêng Pi – da xuống đất (sức cản của không khí không đáng kể)

  a) Hãy cho biết sau 3 giây thì vật nặng còn cách mặt đất bao nhiêu mét?

  b) Khi vật nặng còn cách đất 25m thì nó đã rơi được thời gian bao lâu?

  Lời giải tham khảo:

  a) Thay x = 3 vào công thức y = 5xta được: \({\rm{y}} = {\rm{5}}{\rm{.}}{{\rm{3}}^{\rm{2}}} = {\rm{45m}}\)

  Vậy sau 3 giây thì vật nặng còn cách mặt đất là: 55 – 45 = 10m 

  b) Quãng đường chuyển động của vật nặng còn cách đất 25m là: 55 – 25 = 30m

  Thay y = 30 vào công thức y = 5x2, ta được: 

  \({\rm{30}} = {\rm{5}}{{\rm{x}}^{\rm{2}}} \Rightarrow {{\rm{x}}^{\rm{2}}} = {\rm{6}} \Rightarrow {\rm{x}} = \sqrt {\rm{6}}  \approx {\rm{2,4}}\) (giây)

  Vậy thời gian vật nặng rơi được là 2,4 giây

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>