AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Vận tốc v (m/s ) của một tàu lượn di chuyển trên một cung tròn có bán kính r(m) được cho bởi công thức: \({\rm{v}} = \sqrt {{\rm{ar}}} \). Trong đó a là gia tốc của tàu (m/s2) (gia tốc là đại lượng vật lý đặc trưng cho sự thay đổi của vận tốc theo thời gian. Nó là một trong những đại lượng cơ bản dùng để mô tả chuyển động và là độ biến thiên của vận tốc theo thời gian). 

  a) Nếu tàu lượn đang chạy với vận tốc v = 14m/s và muốn đạt mức gia tốc tối đa cho phép là \({\rm{a}} = {\rm{9m/}}{{\rm{s}}^{\rm{2}}}\) thì bán kính tối thiểu của cung tròn phải là bao nhiêu để xe không văng ra khỏi đường ray?

  b) Nếu tàu lượn đang di chuyển với vận tốc v = 8m/s xung quanh một cung tròn có bán kính r = 25m thì có gia tốc tối đa cho phép là bao nhiêu?

  Lời giải tham khảo:

  a) Thay v = 14; a = 9 vào công thức \({\rm{v}} = \sqrt {{\rm{ar}}} \), ta được:

                          \(\sqrt {{\rm{9r}}}  = {\rm{14}} \Rightarrow {\rm{9r}} = {\rm{196}} \Rightarrow {\rm{r}} = {\rm{21,8m}}\)

  Vậy bán kính tối thiểu của cung tròn phải là 21,8m.

  b) Thay v =8, r = 25 vào công thức \({\rm{v}} = \sqrt {{\rm{ar}}} \), ta được:

                         \(\sqrt {{\rm{25a}}}  = {\rm{8}} \Rightarrow {\rm{25a}} = {\rm{64}} \Rightarrow {\rm{a}} = {\rm{2,56m/}}{{\rm{s}}^{\rm{2}}}\)

  Vậy gia tốc tối đa cho phép là 2,56m/s2

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>