AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Quãng đường đi của một vật rơi tự do không vận tốc đầu cho bởi công thức \({\rm{S}} = \frac{{\rm{1}}}{{\rm{2}}}{\rm{g}}{{\rm{t}}^{\rm{2}}}\) (trong đó g là gia tốc trọng trường \({\rm{g}} \approx {\rm{9,8m/}}{{\rm{s}}^{\rm{2}}}\), t là thời gian rơi tự do, S là quãng đường rơi tự do). Một vận động viên nhảy dù, nhảy khỏi máy bay ở độ cao 3500 mét (vị trí A) với vận tốc ban đầu không đáng kể. Hỏi sau thời gian bao nhiêu giây (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất) vận động viên phải mở dù để khoảng cách từ (vị trí B) đến mặt đất (vị trí C) trong hình vẽ là 1500 mét. 

  Lời giải tham khảo:

  Quãng đường vận động viên nhảy từ vị trí A đến vị trí B là: \({\rm{S}} = {\rm{3500}} - {\rm{1500}} = {\rm{2000m}}\)

  Thay S = 2000; g = 9,8 vào công thức \({\rm{S}} = \frac{{\rm{1}}}{{\rm{2}}}{\rm{g}}{{\rm{t}}^{\rm{2}}}\), ta được:

  \({\rm{2000}} = \frac{{\rm{1}}}{{\rm{2}}}{\rm{.9,8}}{\rm{.}}{{\rm{t}}^{\rm{2}}} \Rightarrow {{\rm{t}}^{\rm{2}}} = \frac{{{\rm{4000}}}}{{{\rm{9,8}}}} \Rightarrow {\rm{t}} = \sqrt {\frac{{{\rm{4000}}}}{{{\rm{9,8}}}}}  \approx {\rm{20,2}}\) giây

   Vậy vận động viên phải mở dù sau thời gian 20,2 giây.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>