AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tung hai con súc sắc 3 lần độc lập với nhau. Tính xác suất để có đúng một lần tổng số chấm xuất hiện trên hai con súc sắc bằng 6. Kết quả làm tròn đến 3 ba chữ số ở phần thập phân)

  • A. 0,120
  • B. 0,319
  • C. 0,718
  • D. 0,309

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Khi gieo hai con súc sắc trong một lần gieo thì có tất cả 36 khả năng có thể xảy ra.

  Gọi A là biến cố:“Có đúng một lần gieo tổng số chấm xuất hiện trên hai con súc sắc bằng 6”

  Ta có: 6=1+5=5+1=2+4=4+2=3=3.

  Khi gieo hai con súc sắc trong cùng một lần gieo thì xác suất để tổng số chấm xuất hiện trên hai con súc sắc bằng 6 là \(\frac{5}{{36}}\)  và xác suất để tổng số chấm xuất hiện trên hai con súc sắc không bằng 6 là \(\frac{{31}}{{36}}.\) 

  Vậy xác suất cần tìm là: \(P\left( A \right) = C_3^1.\frac{5}{{36}}.{\left( {\frac{{31}}{{36}}} \right)^2} = \frac{{4805}}{{15552}} \approx 0,309.\) 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>