AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho một khối đa diện lồi có 10 đỉnh, 7 mặt. Hỏi khối đa diện này có mấy cạnh?

  • A. 20
  • B. 18
  • C. 15
  • D. 12

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có \(d + m - c = 2 \Rightarrow c = 15.\) 

  Vậy khối đa diện có 15 cạnh.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>