RANDOM
 • Câu hỏi:

  Trường hợp nào sau đây dòng điện cảm ứng trong cuộn dây dẫn kín không đổi chiều?

  Số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây dẫn kín. 

  • A. đang tăng mà giảm. 
  • B. đang giảm mà tăng.
  • C. đang tăng mà tăng hơn nữa. 
  • D. Trường hợp A và B là đúng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>