AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cách nào dưới đây có thể tạo ra dòng điện cảm ứng? 

  • A. Nối hai cực của pin vào hai đầu cuộn dây dẫn. 
  • B. Nối hai cực của nam châm với hai đầu cuộn dây dẫn.
  • C. Đưa một cực của nam châm từ ngoài vào trong cuộn dây dẫn kín có dòng điện. 
  • D. Đưa một cực pin từ ngoài vào trong một cuộn dây dẫn kín.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA