AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong các cách sau đây:  Dùng nam châm điện để tạo ra dòng điện cảm ứng thì cách nào đúng? 

  • A. Dịch chuyển con chạy của biến trở R. 
  • B. Đóng ngắt điện K.
  • C. Ngắt điện K đang đóng, mở ngắt K 
  • D. Cả ba cách trên đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>