YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Đặt một nam châm điện nằm yên trước cuộn dây kín. Có hiện tượng gì xảy ra trong cuộn dây kín khi đóng và ngắt mạch của nam châm điện liên tục? 

  • A. Không có hiện tượng gì. 
  • B. Xuất hiện dòng điện cảm ứng không đổi chiều.
  • C. Xuất hiện dòng điện cảm ứng luôn đổi chiều. 
  • D. Cả A, B và C đều đúng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA