AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi nào xuất hiện dòng điện cảm ứng trong cuộn dây dẫn kín? 

  • A. Khi cuộn dây chuyển động lại gần thanh nam châm. 
  • B. Khi thanh nam châm chuyển động ra xa cuộn dây.
  • C. Khi thanh nam châm chuyển động lại gần cuộn dây. 
  • D. Cả A, B và C đều đúng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA