AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Những bộ phận nào dưới đây là bộ phận cơ bản của một máy biến thế? 

  • A. Cuộn dây sơ cấp. 
  • B. Cuộn dây thứ cấp.
  • C. Lõi sắt. 
  • D. Cả ba bộ phận trên. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>