AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong trường hợp nào dưới đây, trong cuộn dây dẫn kín xuất hiện dòng điện cảm ứng? 

  • A. Số đường sức từ xuyên qua tiết điện S của cuộn dây dẫn kín lớn. 
  • B. Số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây dẫn kín được giữ không thay đổi.
  • C. Số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây dẫn kín thay đổi. 
  • D. Từ trường xuyên qua tiết diện S của cuộn dây dẫn kín thay đổi.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>