• Câu hỏi:

  Trường hợp nào sau đây, có thể xem vật như một chất điểm? 

  • A. Viên đạn đang chuyển động trong nòng súng.   
  • B. Trái đất chuyển động trên quỹ đạo quanh Mặt Trời.      
  • C. Trái đất đang chuyển động tự quay quanh nó.         
  • D. Tàu hỏa đứng trong sân ga.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC