• Câu hỏi:

  Khi chọn Trái Đất làm vật mốc thì câu nói nào sau đây đúng? 

  • A. Trái Đất quay quanh Mặt Trời.
  • B. Mặt Trời quay quanh Trái Đất.
  • C. Mặt Trời đứng yên còn Trái Đất chuyển động. 
  • D. Cả Mặt Trời và Trái Đất đều chuyển động.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC