YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Khi chọn Trái Đất làm vật mốc thì câu nói nào sau đây đúng? 

  • A. Trái Đất quay quanh Mặt Trời.
  • B. Mặt Trời quay quanh Trái Đất.
  • C. Mặt Trời đứng yên còn Trái Đất chuyển động. 
  • D. Cả Mặt Trời và Trái Đất đều chuyển động.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 44051

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề kiểm tra 1 tiết Vật Lý lớp 10

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA