• Câu hỏi:

  Trong trường hợp nào dưới đây có thể coi một đoàn tàu như một chất điểm? 

  • A. Đoàn tàu lúc khởi hành.
  • B. Đoàn tàu đang qua cầu.
  • C. Đoàn tàu đang chạy trên một đoạn đường vòng.
  • D. Đoàn tàu đang chạy trên đường Hà Nội -Vinh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC