YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một vật được coi là chất điểm nếu : 

  • A. Vật có kích thước rất nhỏ so với chiều dài của quỹ đạo của vật.
  • B. Vật có khối lượng riêng rất nhỏ
  • C. Vật có khối lượng rất nhỏ  
  • D. Vật có kích thước rất nhỏ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 44059

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề kiểm tra 1 tiết Vật Lý lớp 10

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA