YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một chiếc xe lửa đang chuyển động, quan sát chiếc va li đặt trên giá để hàng hóa, nếu nói rằng:

     1. Va li đứng yên so với thành toa.

     2. Va li chuyển động so với đầu máy.

     3. Va li chuyển động so với đường ray.

     thì nhận xét nào ở trên là đúng? 

  • A. 1 và 2.
  • B. 2 và 3.
  • C. 1 và 3. 
  • D.  1, 2 và 3.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 44048

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề kiểm tra 1 tiết Vật Lý lớp 10

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON