• Câu hỏi:

  Trong các ví dụ dưới đây, trường hợp nào vật chuyển động được coi như là chất điểm? 

  • A. Mặt Trăng quay quanh Trái Đất.
  • B. Đoàn tàu chuyển động trong sân ga.
  • C. Em bé trượt từ đỉnh đến chân cầu trượt. 
  • D. Chuyển động tự quay của Trái Đất quanh trục.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC