AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Để xác định hành trình của một con tàu trên biển, người ta không dùng đến thông tin nào dưới đây ? 

  • A. Kinh độ của con tàu tại mỗi điểm.
  • B. Vĩ độ của con tàu tại điểm đó.
  • C. Ngày, giờ con tàu đến điểm đó. 
  • D. Hướng đi của con tàu tại điểm đó.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA