YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một vật được coi là chất điểm nếu: 

  • A. Vật có kích thước rất nhỏ so với chiều dài của quỹ đạo của vật.
  • B. Vật có khối lượng rất nhỏ.
  • C. Vật có kích thước rất nhỏ.
    
  • D. Vật có khối lượng riêng rất nhỏ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>