YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Điều nào sau đây đúng khi nói về chuyển động cơ học? 

  • A. Chuyển động cơ học là sự di chuyển của vật này so với vật khác.        
  • B. Chuyển động cơ học là sự thay đổi vị trí của vật này so với vật khác trong không gian theo thời gian .               
  • C. Chuyển động cơ học là sự thay đổi vị trí từ nơi này sang nơi khác.       
  • D. Chuyển động cơ học là sự thay đổi vị trí của vật này so với vật khác theo thời gian.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 44057

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề kiểm tra 1 tiết Vật Lý lớp 10

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA