• Câu hỏi:

  Điều nào sau đây là đúng khi nói về đơn vị của vận tốc?

   

  • A. Đơn vị của vận tốc cho biết tốc độ chuyển động của vật.
    
  • B. Đơn vị của vận tốc luôn luôn là m/s.
    
  • C. Trong hệ SI, đơn vị của vận tốc là cm/s.
  • D. Đơn vị của vận tốc phụ thuộc vào cách chọn đơn vị của độ dài đường đi và đơn vị của thời gian.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC