YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Mốc thời gian là        

  • A. Khoảng thời gian khảo sát hiện tượng                         
  • B. Thời điểm kết thúc một hiện tượng                   
  • C. Thời điểm bật kì trong quá trình khảo sát hiện tượng       
  • D. Thời điểm ban đầu chọn trước để đối chiếu thời gian trọng khi khảo sát một hiện tượng .

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>