• Câu hỏi:

  Giờ BecLin chậm hơn giờ Hà Nội 6 giờ. Trận bóng đá diễn ra tại Beclin lúc 19h00min ngày 2- 9 -2007 Khi đó theo giờ Hà Nội là:

  • A. 13h00min ngày 3-9-2007.
  • B. 1h00min ngày 3-9-2007. 
  • C. 1h00min ngày 2-9-2007.
  • D. 13h00min ngày 2-9-2007.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC