AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chọn đáp án đúng. 

  • A. Quỹ đạo là một đường thẳng mà trên đó chất điểm chuyển động.
  • B. Một đường cong mà trên đó chất điểm chuyển động gọi là quỹ đạo.
  • C. Quỹ đạo là một đường mà chất điểm vạch ra trong không gian khi nó chuyển động.
  • D. Một đường vạch sẵn trong không gian trên đó chất điểm chuyển động gọi là quỹ đạo.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>