AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trường hợp gen cấu trúc bị đột biến thêm 1 cặp G-X thì số liên kết hiđrô sẽ

  • A. tăng 3               
  • B. tăng 1               
  • C. giảm 1         
  • D. giảm 3 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  vì G liên kết với X bằng 3 liên kết Hidro

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>