AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phương thức hình thành loài cùng khu thể hiện ở những con đường hình thành loài nào ?

  • A. Hình thành loài bằng cách li sinh thái và cách li tập tính
  • B. Hình thành loài bằng cách li địa lí và lai xa kèm theo đa bội hóa 
  • C. Hình thành loài bằng cách li địa lí và cách li tập tính 
  • D. Hình thành loài bằng cách li địa lí và cách li sinh thái 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>