AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Các tế bào ngoài cùng của vỏ cây thần gỗ được sinh ra từ đâu ?

  • A. Tầng sinh bần
  • B. Mạch rây sơ cấp 
  • C. Tầng sinh mạch     
  • D. Mạch rây thứ cấp 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>