AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thoát hơi nước có những vai trò nào trong các vai trò sau đây ? 

  (1) Tạo lực hút đầu trên. 

  (2) Giúp hạ nhiệt độ của lá cây vào những ngày nắng nóng. 

  (3) Khí khổng mở cho CO2 khuếch tán vào lá cung cấp cho quá trình quang hợp. 

  (4) Giải phóng O2  giúp điều hòa không khí 

  Phương án trà lời đúng là: 

  • A. (2), (3) và (4)      
  • B. (1),(2) và (4)      
  • C. (1),(3) và (4)       
  • D. (1),(2) và (3) 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>