YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Khi nói về nuôi cấy mô và tế bào thực vật, phát biểu nào sau đây không đúng? 

     

  • A. A. Phương pháp nuôi cấy mô được sử dụng để tạo nguồn biến dị tổ hợp
  • B.   B. Phương pháp nuôi cấy mô có thể tạo ra số lượng cây trồng lớn trong một thời gian ngắn 
  • C. Phương pháp nuôi cấy mô có thể bảo toàn được một số nguồn gen quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng    
  • D. Phương pháp nuôi cấy mô tiết kiệm được diện tích nhân giống

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  biến dị tổ hợp được tạo ra qua giao phối.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA