AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong vai trò của con người khi làm việc với các hệ CSDL, người thiết kế và cấp phát quyền truy cập cơ sở dữ liệu là người?

  • A. Người lập trình ứng dụng 
  • B. Người sử dụng (khách hàng)
  • C. Người quản trị cơ sở dữ liệu
  • D. Người bảo hành các thiết bị phần cứng của máy tính

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>