YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Trong vai trò của con người khi làm việc với các hệ CSDL, người thiết kế và cấp phát quyền truy cập cơ sở dữ liệu là người?

  • A. Người lập trình ứng dụng 
  • B. Người sử dụng (khách hàng)
  • C. Người quản trị cơ sở dữ liệu
  • D. Người bảo hành các thiết bị phần cứng của máy tính

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Người quản trị cơ sở dữ liệu

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1327

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA