ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Trong vai trò của con người khi làm việc với các hệ CSDL, người thiết kế và cấp phát quyền truy cập cơ sở dữ liệu là người?

  • A. Người lập trình ứng dụng 
  • B. Người sử dụng (khách hàng)
  • C. Người quản trị cơ sở dữ liệu
  • D. Người bảo hành các thiết bị phần cứng của máy tính
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Người quản trị cơ sở dữ liệu

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 1327

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1