YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Chức năng của hệ quản trị CSDL?

  • A. Cung cấp cách khai báo dữ liệu
  • B. Cung cấp môi trường tạo lập CSDL và  công cụ kiểm soát, điều khiển việc truy cập vào CSDL
  • C. Cung cấp cách cập nhật dữ liệu, tìm kiếm và kết xuất thông tin
  • D. Câu B và C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1328

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON