ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Chức năng của hệ quản trị CSDL?

  • A. Cung cấp cách khai báo dữ liệu
  • B. Cung cấp môi trường tạo lập CSDL và  công cụ kiểm soát, điều khiển việc truy cập vào CSDL
  • C. Cung cấp cách cập nhật dữ liệu, tìm kiếm và kết xuất thông tin
  • D. Câu B và C
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn D

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 1328

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1